معنی و ترجمه کلمه electric brake به فارسی electric brake یعنی چه

electric brake


ترمز برقى
علوم مهندسى : ترمز الکتريکى
الکترونيک : ترمز برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها