معنی و ترجمه کلمه electric break down به فارسی electric break down یعنی چه

electric break down


علوم مهندسى : شکست الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها