معنی و ترجمه کلمه electric chair به فارسی electric chair یعنی چه

electric chair


صندلى اعدام الکتريکى ،اعدام بوسيله برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها