معنی و ترجمه کلمه electric charge به فارسی electric charge یعنی چه

electric charge


علوم مهندسى : بار الکتريکى
الکترونيک : بار الکتريکى
معمارى : بار برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها