معنی و ترجمه کلمه electric component به فارسی electric component یعنی چه

electric component


علوم مهندسى : قطعه الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها