معنی و ترجمه کلمه electric conduction به فارسی electric conduction یعنی چه

electric conduction


علوم مهندسى : هدايت الکتريسيته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها