معنی و ترجمه کلمه electric conductor به فارسی electric conductor یعنی چه

electric conductor


رسانا،هادى الکتريسيته
علوم مهندسى : هادى برق
زيست شناسى : هادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها