معنی و ترجمه کلمه electric connection به فارسی electric connection یعنی چه

electric connection


علوم مهندسى : اتصال الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها