معنی و ترجمه کلمه electric contact به فارسی electric contact یعنی چه

electric contact


علوم مهندسى : کنتاکت الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها