معنی و ترجمه کلمه electric convulsive therapy (ect) به فارسی electric convulsive therapy (ect) یعنی چه

electric convulsive therapy (ect)


درمان با تشنج برقى( اى سى تى)
روانشناسى : درمان با تشنج برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها