معنی و ترجمه کلمه electric coupling به فارسی electric coupling یعنی چه

electric coupling


تزويج الکتريکى
علوم مهندسى : پيوست الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها