معنی و ترجمه کلمه electric dipole به فارسی electric dipole یعنی چه

electric dipole


الکترونيک : دو قطبى الکتريسيته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها