معنی و ترجمه کلمه electric discharge lamp به فارسی electric discharge lamp یعنی چه

electric discharge lamp


علوم مهندسى : لامپ تخليه الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها