معنی و ترجمه کلمه electric discharge به فارسی electric discharge یعنی چه

electric discharge


علوم مهندسى : تخليه الکتريکى
شيمى : تخليه الکتريکى
علوم هوايى : تخليه الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها