معنی و ترجمه کلمه electric energy به فارسی electric energy یعنی چه

electric energy


علوم مهندسى : انرژى الکتريکى
الکترونيک : انرژى الکتريکى
شيمى : انرژى الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها