معنی و ترجمه کلمه electric equipment به فارسی electric equipment یعنی چه

electric equipment


علوم مهندسى : تجهيزات الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها