معنی و ترجمه کلمه electric filter به فارسی electric filter یعنی چه

electric filter


علوم مهندسى : صافى الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها