معنی و ترجمه کلمه electric flux density به فارسی electric flux density یعنی چه

electric flux density


علوم مهندسى : چگالى شار الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها