معنی و ترجمه کلمه electric flux به فارسی electric flux یعنی چه

electric flux


علوم مهندسى : شار الکتريکى
الکترونيک : شاره برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها