معنی و ترجمه کلمه electric generator به فارسی electric generator یعنی چه

electric generator


مولد الکتريسيته
علوم مهندسى : ژنراتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها