معنی و ترجمه کلمه electric machine به فارسی electric machine یعنی چه

electric machine


ماشين الکتريکى
علوم مهندسى : دستگاه برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها