معنی و ترجمه کلمه electric meter به فارسی electric meter یعنی چه

electric meter


برق سنج ،کنتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها