معنی و ترجمه کلمه electric plant به فارسی electric plant یعنی چه

electric plant


نيروگاه
علوم مهندسى : کارخانه برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها