معنی و ترجمه کلمه electric potential به فارسی electric potential یعنی چه

electric potential


علوم مهندسى : پتانسيل الکتريکى
شيمى : پتانسيل الکتريکى
علوم هوايى : پتانسيل الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها