معنی و ترجمه کلمه electric shock به فارسی electric shock یعنی چه

electric shock


علوم مهندسى : شوک الکتريکى
عمران : شوک الکتريکى
معمارى : شوک الکتريکى
روانشناسى : ضربه برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها