معنی و ترجمه کلمه electric soldering iron به فارسی electric soldering iron یعنی چه

electric soldering iron


معمارى : هويه برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها