معنی و ترجمه کلمه electric به فارسی electric یعنی چه

electric


الکتريکى ،برقى ،کهربايى ،برق دهنده
علوم مهندسى : الکتريکى
الکترونيک : الکتريکى
روانشناسى : برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها