معنی و ترجمه کلمه electrical induction به فارسی electrical induction یعنی چه

electrical induction


معمارى : القاى برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها