معنی و ترجمه کلمه electrical transcription به فارسی electrical transcription یعنی چه

electrical transcription


الکترونيک : ضبط الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها