معنی و ترجمه کلمه electro plating به فارسی electro plating یعنی چه

electro plating


عمران : ابکارى فلزات به کمک برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها