معنی و ترجمه کلمه electrocardiography به فارسی electrocardiography یعنی چه

electrocardiography


روانشناسى : قلب نگارى برقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها