معنی و ترجمه کلمه electroconvulsive shock (ecs) به فارسی electroconvulsive shock (ecs) یعنی چه

electroconvulsive shock (ecs)


روانشناسى : ضربه برقى تشنج اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها