معنی و ترجمه کلمه electrolytic deposition به فارسی electrolytic deposition یعنی چه

electrolytic deposition


ته نشست الکتروليتى
علوم مهندسى : متاليزه گردانى گالوانيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها