معنی و ترجمه کلمه electromotive به فارسی electromotive یعنی چه

electromotive


متحرک بوسيله برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها