معنی و ترجمه کلمه electron acceptor به فارسی electron acceptor یعنی چه

electron acceptor


پذيرنده الکترون
شيمى : الکترون پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها