معنی و ترجمه کلمه electron affinity به فارسی electron affinity یعنی چه

electron affinity


الکترونيک : انرژى خروج
شيمى : الکترون خواهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها