معنی و ترجمه کلمه electron beam deflection system به فارسی electron beam deflection system یعنی چه

electron beam deflection system


کامپيوتر : سيستم شکست پرتو الکترونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها