معنی و ترجمه کلمه electron capture به فارسی electron capture یعنی چه

electron capture


ربايش الکترونى
علوم مهندسى : جاذبه الکترونى
شيمى : الکترون گيراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها