معنی و ترجمه کلمه electron configuration به فارسی electron configuration یعنی چه

electron configuration


شيمى : ارايش الکترونى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها