معنی و ترجمه کلمه electron gun به فارسی electron gun یعنی چه

electron gun


علوم مهندسى : تفنگ الکترونى
الکترونيک : لوله پرتاب الکترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها