معنی و ترجمه کلمه electron pair به فارسی electron pair یعنی چه

electron pair


علوم مهندسى : زوج الکترون حفره
شيمى : زوج الکترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها