معنی و ترجمه کلمه electron trajectory به فارسی electron trajectory یعنی چه

electron trajectory


الکترونيک : مسير الکترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها