معنی و ترجمه کلمه electronegativity به فارسی electronegativity یعنی چه

electronegativity


شيمى : الکترونگاتيوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها