معنی و ترجمه کلمه electronic current به فارسی electronic current یعنی چه

electronic current


علوم مهندسى : جريان الکترونها
الکترونيک : جريان الکترونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها