معنی و ترجمه کلمه electronically programmable به فارسی electronically programmable یعنی چه

electronically programmable


کامپيوتر : برنامه پذير به صورت الکترونيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها