معنی و ترجمه کلمه electrophoresis به فارسی electrophoresis یعنی چه

electrophoresis


حرکت ذرات معلق مايع بوسيله نيروى برق
شيمى : الکتروفورز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها