معنی و ترجمه کلمه electrostatics به فارسی electrostatics یعنی چه

electrostatics


بخشى از علم فيزيک که درباره پديده هاى قوه جاذبه و دافعه بارهاى الکتريکى گفتگو مينمايد
علوم مهندسى : الکترواستاتيک
معمارى : ايستان برق
شيمى : الکتريسيته ساکن
علوم هوايى : الکتريسيته ساکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها