معنی و ترجمه کلمه elegant به فارسی elegant یعنی چه

elegant


يک برنامه با کمترين مقدار حافظه اصلى طراحى يک برنامه کارا که با کم کردن تعداد دستورالعملهاى بکار برده شده براى انجام کارهاى گوناگون از حداقل ممکن حافظه اصلى استفاده کند،ظريف ،زيبا،با سليقه ،پربراز،برازنده
کامپيوتر : زيبا
علوم دريايى : واکسيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها