معنی و ترجمه کلمه element of battery به فارسی element of battery یعنی چه

element of battery


الکترونيک : الکترد پيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها