معنی و ترجمه کلمه elevating mechanism به فارسی elevating mechanism یعنی چه

elevating mechanism


دستگاه حرکت ارتفاع
علوم نظامى : دستگاه حرکت در ارتفاع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها